Skartace
papírových
písemností

Dokumenty určené ke skartaci u Vás
vyzvedneme a bezpečně zlikvidujeme.

Skartace papírových písemností

Bezpečná likvidace

Vaše dokumenty nenávratně zlikvidujeme v souladu s platnou legislativou na úroveň „2“ = „důvěrné“.

Kompletní servis

Nemusíte se o nic starat. Vaše dokumenty vyzvedneme, skartujeme a vystavíme certifikát o řádné skartaci.

Ekologie

Skartaci provádíme ekologicky. Materiál získaný procesem likvidace je recyklován pro další použití.