Některé
naše
reference

Mezi naše spokojené zákazníky patří podnikatelé,
státní a akademické instituce i soukromé osoby.

Některé naše referenční projekty

Reference WAY UP s.r.o. - Národní památkový ústav - Státní zámek Slatiňany


negativy
ploché filmy
skleněné desky
TIFF
JPEG
metadata

Národní památkový ústav - Státní zámek Slatiňany

digitalizace a konzervace skleněných a pružných negativů
restaurování
tvorba popisných údajů
přebalení do archivních materiálů pro dlouhodobé uložení

Záznam metodického dne

 • Kategorie: Digitalizace dokumentů
 • Tagy: Digitalizace, historické fotografie, vytěžování metadat
Reference WAY UP s.r.o. - SILON s.r.o.


velkoformáty
PDF

SILON s.r.o.

digitalizace výkresové dokumentace
vytěžování metadat

 • Kategorie: Digitalizace dokumentů
 • Tagy: Digitalizace, velkoformátové dokumenty
Reference WAY UP s.r.o. - Shell Czech Republic, a. s.


dokumenty
PDF

Shell Czech Republic, a. s.

digitalizace smluvní dokumentace
vytěžování metadat

 • Kategorie: Digitalizace dokumentů
 • Tagy: Digitalizace, smluvní dokumentace
Reference WAY UP s.r.o. - Muzeum Vysočiny Jihlava

historické dokumenty
fotografie
TIFF
JPG

Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o

digitalizace negativů (plochých filmů)
konverze do náhledového JPEG formátu
tvorba metadat

 • Kategorie: Digitalizace historických materiálů
 • Tagy: Digitalizace, historické fotografie, Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o
Reference WAY UP s.r.o. - Český egyptologický ústav

historické dokumenty
fotografie
TIFF
JPG

Český egyptologický ústav

digitalizace barevných diapozitivů
konverze do náhledového JPEG formátu
tvorba metadat

 • Kategorie: Digitalizace historických materiálů
 • Tagy: Digitalizace, historické fotografie, Český egyptologický ústav
Reference WAY UP s.r.o. - Masarykův ústav a archiv Akademie věd ČR, v.v.i.

historické dokumenty
fotografie
TIFF
JPG

Masarykův ústav a archiv Akademie věd ČR, v.v.i.

digitalizace historických pozitivních fotografií
digitalizace volných a vázaných historických dokumentů
digitalizace skleněných negativů

 • Kategorie: Digitalizace historických materiálů
 • Tagy: Digitalizace, vázané dokumenty, historické fotografie, skleněné negativy, Masarykův ústav
Reference WAY UP s.r.o. - Univerzita Karlova

závěrečné práce
PDF

Univerzita Karlova

digitalizace závěrečných prací
export do formátu PDF

 • Kategorie: Digitalizace vázaných materiálů
 • Tagy: Digitalizace, vázané materiály, závěrečné práce, Univerzita Karlova
Reference WAY UP s.r.o. - Svaz lyžařů České republiky

kroniky
OCR
TIFF
PDF

Svaz lyžařů České republiky

digitalizace kronik
OCR obrazových souborů
export do formátu PDF

 • Kategorie: Digitalizace historických materiálů
 • Tagy: Digitalizace, historické materiály, kroniky, Svaz lyžařů České republiky
Reference WAY UP s.r.o. - Alšova jihočeská galerie

grafická díla
TIFF
JPG

Alšova jihočeská galerie

digitalizace unikátní historické sbírky grafických děl
skenování uměleckých děl formátů až do velikosti A0
vytvoření náhledových JPG souborů dle specifikace

 • Kategorie: Digitalizace historických materiálů
 • Tagy: Digitalizace, historické materiály, grafická díla, Alšova jihočeská galerie
Reference WAY UP s.r.o. - Český atletický svaz

kroniky
dokumenty
fotografie
XLSX
PDF
OCR

Český atletický svaz

digitalizace kronik
vytěžování výsledkových listin Běchovic - nejstaršího silničního běhu v Evropě
OCR obrazů a export vytěžených dat v požadované struktuře

 • Kategorie: Vytěžování dat, Digitalizace historických materiálů
 • Tagy: Digitalizace, historické materiály, vytěžování dat, Český atletický svaz
Reference WAY UP s.r.o. - Národní památkový ústav - generální ředitelství

kroniky
dokumenty
fotografie
velkoformáty
XML
PDF/A-1a
OCR

Národní památkový ústav - generální ředitelství

celkem digitalizováno více než 1 milion dokumentů
digitalizace dokumentů různého typu, formátu a stáří (evidenční listy, fotografie, mapy, knihy aj.)
tvorba a export metadat ve formátu XML
OCR obrazů a export dat ve formátu PDF/A-1a dle standardu ISO 19005-1

 • Kategorie: Digitalizace dokumentů, Digitalizace historických materiálů
 • Tagy: Digitalizace, historické materiály, Národní památkový ústav
Reference WAY UP s.r.o. - Městská část Praha 17

dokumenty
velkoformáty
XML
PDF/A-1a
OCR

Městská část Praha 17

digitalizace stavebního archívu a smluv
tvorba a export metadat ve formátu XML
OCR digitálních obrazů a export ve formátu PDF/A-1a

 • Kategorie: Digitalizace dokumentů
 • Tagy: Digitalizace, běžné dokumenty, vytěžování dat, Městská část Praha 17
Reference WAY UP s.r.o. - Všeobecná zdravotní pojišťovna

dodávka HW a SW
customizace
školení
dokumentace

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

dodávka a instalace skenerů
dodávka a instalace sofware k dodanému hardwaru
integrace HW a SW do prostředí VZP ČR
zpracování technické dokumentace
proškolení uživatelů

 • Kategorie: Dodávka hardwaru a softwaru
 • Tagy: Hardware, software, implementace, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
Reference WAY UP s.r.o. - Národní památkový ústav - odborné územní pracoviště v Telči

dokumenty
velkoformáty
XML
PDF/A-1a
OCR

Národní památkový ústav - územní odborné pracoviště Telč

digitalizace historických fotografických materiálů
konverze do náhledového JPEG formátu
tvorba metadat

 • Kategorie: Digitalizace historických materiálů
 • Tagy: Digitalizace, historie, fotografie, Národní památkový ústav
Reference WAY UP s.r.o. - MyBoox Club

knihy
TXT
TIFF
OCR
XML

MyBoox Club

digitalizace knih
tvorba a export metadat ve formátu XML
OCR digitálních obrazů a export ve formátu TXT

 • Kategorie: Digitalizace knih
 • Tagy: Digitalizace, knihy, vytěžování dat, XML, MyBoox Club
Reference WAY UP s.r.o. - Jihočeský kraj

knihy
noviny
SIP balíčky
TIFF
OCR

Jihočeský kraj

digitalizace historických periodik dotčených institucí jihočeského kraje (Jihočeská vědecká knihovna, Jihočeské muzeum, Prácheňské muzeum, Státní okresní archiv ČB)
tvorba a export PSP balíčků v souladu se standardy Národní digitální knihovny

 • Kategorie: Digitalizace historických materiálů, digitalizace knih
 • Tagy: Digitalizace, historie, knihy, noviny, standardy digitalizace, Jihočeský kraj
Reference WAY UP s.r.o. - ČSAD Autobusy a.s.

DMS
OCR
customizace
školení

ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s.

implementace DMS ELO
propojení systému ELO s IS M-line
implementace různých agend (smlouvy, faktury, úkoly)
nasazení systému DOCU-X pro OCR zpracování

 • Kategorie: DMS - Software pro správu dokumentů
 • Tagy: DMS, ELO, implementace, DOCU-X, ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s.
Reference WAY UP s.r.o. - Městská část Praha 14

dokumenty
velkoformáty
XML
PDF/A

Městská část Praha 14

digitalizace dokumentů stavebního archivu (formáty A8 - A0+)
tvorba a export metadat ve formátu XML

 • Kategorie: Digitalizace dokumentů, digitalizace velkoformátových dokumentů
 • Tagy: Digitalizace, rozměrné dokumenty, XML, Městská část Praha 14
Reference WAY UP s.r.o. - Museum Fotoateliér Seidel

negativy
pozitivy
ploché filmy
skleněné desky
TIFF
JPEG

Českokrumlovský rozvojový fond - Museum Fotoateliér Seidel

digitalizace historických fotografických materiálů - skenování negativů na skleněných deskách, filmových roličkách, plochých filmech
skenování pozitivních materiálů
digitalizace historických krabiček
pořizování metadat
přepisování údajů z historických zákaznických knih v českém a německém jazyce (psáno kurentem)

 • Kategorie: Digitalizace historických materiálů
 • Tagy: Digitalizace, historické dokumenty, fotografie, Museum Fotoateliér Seidel
Reference WAY UP s.r.o. - Husitské muzeum Tábor

fotografie
diapozitivy
negativy

Husitské muzeum Tábor

digitalizace historických fotografických materiálů
skenování diapozitivů a negativů

 • Kategorie: Digitalizace historických materiálů
 • Tagy: Digitalizace, historické dokumenty, fotografie, Husitské muzeum Tábor
Reference WAY UP s.r.o. - Broker Finance a.s.

smlouvy
PDF
vytěžování
import

Broker Finance, a.s.

digitalizace smluv
vytěžování dat
export vytěžených údajů ve zvoleném formátu pro import do firemního IS

 • Kategorie: Digitalizace dokumentů, vytěžování dat
 • Tagy: Digitalizace, vytěžování dat, import dat, Broker Finance, a.s.
Reference WAY UP s.r.o. - Městská část Praha 15

dokumenty
velkoformáty
kroniky
PDF
DMS

Městská část Praha 15

digitalizace dokumentů formátů A8 - A0+
digitalizace kronik
implementace DMS

 • Kategorie: Digitalizace dokumentů, DMS
 • Tagy: Digitalizace, rozměrné dokumenty, kroniky, DMS, Praha 15
Reference WAY UP s.r.o. - Mark Consulting

velkoformáty
TIFF

MARK CONSULTING s.r.o.

digitalizace velkoformátových dokumentů

 • Kategorie: Digitalizace dokumentů
 • Tagy: Digitalizace, rozměrné dokumenty, MARK CONSULTING