Digitalizace
běžných
dokumentů

Skenujeme běžné dokumenty všech formátů a typů.

Mezi naše zákazníky patří podnikatelé, státní
a akademické instituce i soukromé osoby.

Digitalizace běžných dokumentů

Digitalizujeme všechny běžné typy dokumentů jako jsou interní firemní agendy, veškeré účetnictví, technické dokumentace, mapy, plány, knihy, časopisy, korespondence a další. Naše skenery si poradí s formáty o velikosti až A0+.

Rozsáhlé zkušenosti

Máme mnoho zkušeností s digitalizací různorodých typů dokumentů. Máme mnoho zkušeností s digitalizací dokumentů státních institucí, akademických institucí, soukromých firem i osobních archivů.

Široký záběr

Naše technologická výbava nám dovoluje skenovat širokou škálu typů dokumentů, od nejmenších formátů až po rozměry A0+. Skenujeme šetrným způsobem poškozené či křehké dokumenty, ale i takové, které není možné rozešít či zbavit pečetě.

Kvalitní technologie

Běžné dokumenty skenujeme přístroji značky Canon, Colortrac, Plustek a Epson. Vždy volíme nejvhodnější technologii pro daný typ a fyzický stav dokumentu tak, aby byl výsledek digitalizace co nejlepší a zároveň nejšetrnější ke skenované předloze.

Softwarové vybavení

Pro následné zpracování naskenovaných dat využíváme nejen software dodaný ke skenerům, ale rovněž různé aplikace a systémy třetích stran. Nejčastěji zařazujeme do workflow skenovací software Kofax a ABBYY.

Kontrolní mechanizmy

Naskenováním dokumentů naše práce nekončí. Vygenerovaná data je nutné opatřit specifikovanou sadou popisných dat, která ověřujeme interně vyvinutým validačním softwarem automaticky kontrolujícím maximum vlastností elektronických dokumentů.

Definovaný export

Digitalizovaná data vyexportujeme ve formátu a struktuře dle Vašich požadavků a připravíme tak pro bezproblémový import do informačního systému.

Typické workflow

01

Analýza

V úvodní analýze provádíme kvalifikovaný odhad počtu dokumentů včetně formátového a typového složení jednotlivých agend.


02

Návrh řešení

Navrhneme odpovídající způsob digitalizace, technické parametry výstupních dat, skladbu popisných údajů (metadat) a hardwarové a softwarové vybavení.


03

Skenování a evidence

Při skenování jsou zároveň vyplňována metadata a aktualizovány evidenční statistiky. Dáváme k dispozici přístupy do informačního systému, kde evidujeme nejdůležitější statistiky postupu prací.


04

Validace dat

Důležitým krokem před odevzdáním dat je automatické ověření všech kvalitativních parametrů vygenerovaných dat. Disponujeme interně vyvinutým softwarem, který průběžně aktualizujeme a upravujeme pro potřeby konkrétních zakázek.


05

Export, archivace a odevzdání dat

Posledním krokem před odevzdáním dat je export do požadovaných formátů, případně provedení OCR analýzy obrazů či reformátování metadat do požadovaných struktur. Výstupní data jsou následně bezpečně archivována minimálně po dobu trvání záruky na dílo.

Profesionální skenery pro digitalizaci běžných dokumentů

Naše technologie

V digitalizačním centru WAY UP pracujeme s mnoha různými typy skenerů. Díky tomu jsme schopni uspokojit jak vysoké nároky na rychlé zpracování, tak požadavky na špičkovou kvalitu.

Většinu běžných dokumentů zpracováváme na průběžných a flatbedových skenerech Canon. Dokumenty větších rozměrů skenujeme na zařízeních značky Colortrac. Vyžaduje-li stav či typ dokumentu speciální zacházení, využijeme též našich knižních či fotografických skenerů (i2S, Creo, Epson, Plustek).