Digitalizace
vázaných
dokumentů

Skenujeme nejrůznější formáty a typy předloh.

Knihy, kroniky, časopisy, noviny a další

Digitalizace vázaných dokumentů

Digitalizace dokumentů s vazbou (kroniky, knihy, časopisy, brožury apod.) má specifické nároky na technologii. Starší dokumenty a dokumenty v horším fyzickém stavu mají křehkou vazbu a k takovým je nutné přistupovat s maximální opatrností.

Skenování v našem digitalizačním centru

Šetrné bezkontaktní skenování

Naše špičkové profesionální skenery jsou vybaveny technologiemi, které jsou šetrné pro skenované materiály. Předlohy jsou snímány kamerou bezkontaktní metodou, skenery jsou vybaveny variabilní kolébkou pro snížení namáhání vazby. Profesionální osvětlení Cosilamp neprodukuje ultrafialové ani infračervené záření.

Špičková kvalita obrazu

Obrazové výstupy z našich skenerů splňují nejvyšší požadavky na kvalitu nejen díky světlocitlivému čipu s vysokým rozlišením, ale hlavně kvalitnímu objektivu, který je schopen skenované informace na čip přenést.

Technologie pro skenování vázaných předloh je umístěna v temné komoře, která zajišťuje konzistentní obrazový výstup nezávisle na okolních světelných podmínkách.

BookScan Vortex - Pokročilé zpracování obrazu

Pro potřeby zpracování obrazových výstupů jsme vyvinuli softwarovou komponentu, která se stará o automatický postprocessing naskenovaných dat. Jejím hlavním úkolem je provést automatické natočení a ořez obrazu tak, aby výsledek odpovídal přísným standardům digitalizace Národní digitální knihovny.

Proč digitalizovat s WAY UP

> 500 000 stran

Naskenovali jsme již více než půl milionu stran vázaných materiálů nejrůznějších typů, rozměrů a stáří.

Pravidelná údržba

V zájmu dodržení nejvyšší výstupní kvality jsou naše skenery pravidelně kalibrovány a čištěny.

Věrné digitální kopie

Pravidelnou profesionální kalibrací zajistíme vytvoření skutečně odpovídajících digitálních kopií.

Zkušenosti

Máme letité zkušenosti se skenováním vázaných dokumentů stáří vyššího než 100 let až po aktuální tisky.

01

Příprava dokumentů ke skenování (očištění, narovnání...)

Skenování dokumentů na profesionálním knižním skeneru.

02

03

Postprocessing - ořez, korekce natočení stran dle sklonu textu.

Kvalitativní kontrola - konzistence (chybějící strany), ostrost, ořez, natočení.

04

05

Tvorba metadat, export zpracovaných dat do požadovaných formátů.

Archivace, odevzdání dat.

06

Špičkový knižní skener Copibook Onyx

Naše technologie

Vysokou kvalitu obrazu a maximální šetrnost při skenování zajišťuje naše technické vybavení specialisty na knižní skenery, francouzské firmy i2S.

Řada skenerů Copibook patří mezi špičkové knižní skenery využívané v institucích po celém světě. Variabilní kolébka pro šetrné skenování vázaných dokumentů, snímání předloh bezkontaktním způsobem kamerou a osvětlení Cosilamp neprodukující UV ani IR záření jsou klíčové vlastnosti těchto přístrojů.