Fyzická
archivace
dokumentů

Outsourcingem archivace dokumentů
ušetříte náklady, prostory a čas.

Archivace dokumentů

Jistě umíte využít firemní prostory a lidské zdroje efektivněji než pro archivaci dokumentů. Praktickým a spolehlivým řešením je externí archivace papírových dokumentů s možností vedení s ní spojené agendy.

Doprava

 • vyhotovení předávacích protokolů
 • odvoz dokumentů z Vámi určeného místa do naší spisovny
 • nakládka a vykládka dokumentů, předání ke zpracování

Analýza převzatých dokumentů

 • roztřídění a zařazení převzatých dokumentů dle skartačního rejstříku
 • vyhotovení seznamů k uložení – následně k dispozici pro ukladatele
 • příprava k uložení

Uložení dokumentů do archivních krabic

 • označení archivních krabic
 • zavedení do evidence

Uložení ve spisovně

 • úkony potřebné pro řádné uložení a péči o dokumenty po celou dobu jejich archivace
 • vedení agendy spojené s archivací dokumentů
 • průběžná skartace dokumentů s prošlou skartační lhůtou po schválení příslušným státním archivem
 • vyhledávání a doručování originálů nebo kopií dokumentů na základě požadavku klienta

Přínosy outsourcingu archivace dokumentů

01

Garance kvalifikovaného provedení

Máme dlouholeté zkušenosti v oboru archivace dokumentů.


02

Úspora provozních nákladů

Ušetříte náklady na mzdy a školení zaměstnanců, energie spojené s provozem archivu a další.


03

Úspora investičních nákladů

Snížíte náklady na budovy s archivem, výdaje spojené s technologickou infrastrukturou, vybavením a jiné.


04

garance ochrany

Ochráníme Vaše dokumenty zejména před neodbornou a neoprávněnou manipulací.


05

zastupitelnost

Nemusíte řešit zastupitelnost pracovníků archivu.


06

vystupování (garance) před státní správou

Budeme za Vás řešit kontroly ze státní správy, zejména co se týče kvality a správnosti uložení dokumentů.


07

dislokace rizik se Spisovnou

Jsme napojení na Pult Centralizované Ochrany a Hasičský záchranný sbor, v prostorách archivu udržujeme stálou teplotu a vlhkost vzduchu, místo stavby máme v bezzáplavové oblasti.