Společnost WAY UP je na základě splnění podmínek uvedených v § 76 zákona č. 435/2004 Sb. morálně i ze zákona oprávněna poskytovat služby v rámci náhradního plnění a vystavovat tzv. Potvrzení o Náhradním plnění, které jasně definuje zákon č.435/2004 Sb. - nahrazující povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu 4%.

Nabízíme Vám možnost nákupu produktů, které potřebujete pro každodenní činnost Vaší firmy nebo našich služeb či produktů v rámci náhradního plnění. Nabídka služeb je opravdu široká a dokážeme se plně přizpůsobit potřebám Vaší firmy a tím efektivněji využit Vašich firemních prostředků.

Díky tomu Vám pomůžeme plnit povinný podíl zaměstnanců se zdravotním postižením, který pro Vás znamená velké a zbytečné odvody do státního rozpočtu.

V čem spočívá náhradní plnění?

Podle zákona č.435/2004 Sb. mají zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnaci povinnost:

  • Zaměstnávat 4% osob se zdravotním postižením.
  • Odebrat zboží či služby od organizace, která může poskytovat náhradní plnění, a to v hodnotě sedminásobku průměrné měsíční mzdy za chybějící zaměstnance se ZP.
  • Odvést do státního rozpočtu částku odpovídající 2,5 násobku průměrné měsíční mzdy stanovené za první až třetí čtvrtletí sledovaného kalendářního roku za každého chybějícího zaměstnance se ZP.
  • Kombinaci výše uvedených.

Odběrem zboží nebo služeb v režimu Náhradního plnění můžete ušetřit až 35% z prodejní ceny.

Smyslem zákona o zaměstnanosti, který toto upravuje, totiž není plnit státní rozpočet, nýbrž umožnit zdravotně postiženým spoluobčanům zapojit se do běžného života, včetně ekonomických procesů. Pomožte tedy naplnit tuto skutečnost a zároveň uspořte finanční prostředky Vaší firmy tím, že umožníte využít pracovní schopnosti zdravotně postižených zaměstnanců.

V režimu náhradního plnění poskytujeme nejen naše služby v oblasti digitalizace a správy dokumentů, ale i produkty a služby v rámci našich obchodních aktivit.

Pro kompletní nabídku nás prosím kontaktujte.