Digitalizace
fotografických
materiálů

Skenujeme nejrůznější typy a formáty předloh.

Negativy, pozitivy, ploché filmy, skleněné desky a další

Digitalizace fotografických materiálů

Mezi naše specializace patří profesionální skenování fotografických materiálů. Naše technologické vybavení umožňuje digitalizovat vzácné historické fotografické předlohy až do rozměru A3 v rozlišení vyšším než 5000 dpi a špičkové kvalitě.

Co nabízíme

Špičková technologie

Specializujeme se na skenování fotografických předloh v nejvyšší kvalitě. Disponujeme obtížně sehnatelnou technologií schopnou vytěžit maximum ze skenovaných materiálů.

Odborné znalosti

Při digitalizaci se věnujeme především optimálnímu nastavení skenovacích parametrů. Spolupracujeme s předními odborníky paměťových institucí.


Šetrná manipulace

Uvědomujeme si mnohdy nevyčíslitelnou hodnotu zpracovávaných originálů. Naši pracovníci jsou instruováni k maximální opatrnosti, ochranné pomůcky při práci jsou u nás samozřejmostí.

Rozsáhlé zkušenosti

Pracujeme s materiály různého stáří, typu, fyzického stavu a kvality. Zpracovali jsme již desítky tisíc skleněných desek, plochých filmů, kinofilmových proužků, filmových roliček i papírových fotografií.

Proč digitalizovat s WAY UP

Špičková kvalita

Disponujeme jednou z nejkvalitnějších technologií pro zpracování fotografických materiálů.

Pravidelná kalibrace

Naše skenery jsou pravidelně kalibrovány tak, aby byl zaručen nejlepší možný výsledek z hlediska barevné věrnosti, tonality a ostrosti.

Výstupní úrovně skenu

Jedním z nejdůležitějších parametrů skenovaného obrazu je jeho tonalita. Vždy dbáme na to, aby hodnoty světel a stínů nedosahovaly krajních mezí.

Kontrolní mechanizmy

Pro účely ověřování kvalitativních parametrů skenů jsme vyvinuli nástroj pro automatické generování náhledů vlastností obrazů a reporting parametrů.

Široký záběr

Skenujeme skleněné desky, ploché filmy, kinofilmové proužky, roličky filmů či klasické papírové fotografie. Přitom nezáleží na faktu, zda se jedná o negativní či pozitivní materiál.

Šetrné skenování

Užívání ochranných pomůcek a pravidelné čištění přístrojů je u nás samozřejmé. Očištění předloh před skenováním probíhá pouze metodami doporučenými restaurátorem.

01

Ošetření dokumentů a přístrojů ke skenování, především odstranění prachu a nečistot.

Nastavení skenovacích parametrů, korekce po provedení náhledového skenu.

02

03

Sken obrazu do určeného formátu (standardně 48-bit TIFF).

Postprocessing - ořez na vnější okraj nosiče, korekce rotace.

04

05

Tvorba metadat, export zpracovaných dat do požadovaných formátů, kvalitativní kontrola (zejména ostrost, tonalita).

Zabalení do speciálních archivačích pomůcek, odevzdání dat.

06

Naše technologie

Špičkovou kvalitu skenovaných předloh zajišťují přístroje Creo (Scitex) EverSmart.

Skenery EverSmart Select a Supreme patří mezi přístroje s nejvyšší kvalitou optické soustavy, která dovoluje skutečně zaznamenat deklarované rozlišení. Stejně tak vysoké hodnoty denzity a dynamického rozsahu zaručují vytvoření opravdové digitální kopie dokonce i takových fotografických předloh, které již není možné vyvolat klasickou metodou.

Konstrukce typu flatbed je šetrná ke skenovaným předlohám (narozdíl od bubnových skenerů, kde je potřeba skenované předlohy přichytit na skenovací válec) a zároveň dovoluje zpracování pevných materiálů, jako jsou například skleněné desky.