Digitalizace
je naše vášeň

Rádi řešíme komplikované problémy.

Každý nestandardní požadavek je výzva, která nás baví.

Svěřte své dokumenty do rukou PROFESIONÁLŮ

Při digitalizaci využíváme maximum moderních technologií a volíme vždy tu nejvhodnější pro danou situaci. Klademe důraz především na kvalitní výsledek, ať už pracujeme s běžnými dokumenty nebo vzácnými historickými materiály.

Digitalizace obrazů

Nově nabízíme digitalizaci obrazů metodou fotografování. Více informací můžete nalézt v letáku, který je k dispozici ke stažení na odkazu zde.

Digitalizace bežných dokumentů

Provádíme digitalizaci nejrůznějších typů dokumentů a formátů. Máme rozsáhlé zkušenosti s digitalizací v soukromé, akademické i státní sféře.

Zjistěte více

Digitalizace historických materiálů

Specializujeme se na záchranu historických materiálů šetrnou digitalizací ve špičkové kvalitě, ať už se jedná o vzácné tisky nebo fotografické negativní či pozitivní předlohy.

Software pro správu dokumentů - DMS

Neopomíjíme ani kvalitní správu elektronických dokumentů. Software pro komplexní správu dokumentů vám dodáme na klíč, od analýzy až po implementaci a zaškolení.

Zjistěte více

Vytěžování dat z dokumentů

Mějte okamžitý přístup ke všem potřebným popisným údajům z vašich dat. Vytěžíme údaje ze strukturovaných i nestrukturovaných dokumentů nejrůznějších typů a formátů.

Zjistěte více

Co jsme již zdigitalizovali

>795 000

fotografických materiálů

>2 450 000

vázaných dokumentů

>21 750 000

papírových dokumentů

>615 000

rozměrných dokumentů

Aktuality v naší společnosti

Kvalitní práce a komunikace

Spokojenost zákazníka je pro nás zásadní. Klademe důraz na kvalitu odvedené práce a aktivní komunikaci se zákazníkem.

Podívejte se na širokou škálu námi realizovaných služeb.

realizované projekty

Digitalizace šetří a zachraňuje

Digitalizace je nástroj na optimalizaci procesů, snížení nákladů na správu dokumentů, případně poskytnutí nadstandardních služeb svým klientům.

Neméně důležitým aspektem je ale záchrana degenerujících nosičů vzácných historických materiálů, ze kterých obsažená informace s přibývajícím stářím mizí. Často se jedná o nenahraditelné dokumenty s nevyčíslitelnou historickou hodnotou.

Poskytovat špičkové služby

Přistupujeme k práci odlišně

Záchrana kulturního dědictví pomocí digitalizace vzácných materiálů není v ČR na takové úrovni, jak bychom si představovali. Snažíme se tento přístup změnit a poskytovat služby takové kvality, které zaručí zachování vzpomínek a hodnot i pro budoucí generace.

Vrcholová technologie a odborné znalosti

Vytvoření digitální kopie, která může skutečně nahradit původní originál, vyžaduje použití špičkových zařízení. Samotná technologie ale nestačí. Naši odborníci mají rozsáhlé zkušenosti s digitalizací i velmi vzácných předloh ať už na papírovém či fotografickém nosiči.

Ukázky naší digitalizační práce

Fotografické předlohy

negativy, pozitivy, různé formáty a typy nosičů

Vázané dokumenty

knihy, kroniky, časopisy, noviny...

Velkoformátové dokumenty

výkresy, mapy, plány...

Název projektu: Vzděláváním zaměstnanců cestou vzhůru
Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004395
Doba realizace projektu: 24 měsíců

Naše společnost realizuje projekt v rámci výzvy 03_16_043 Podnikové vzdělávání zaměstnanců. Cílem je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců, zajištění souladu jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti, čímž bude zvýšena konkurenceschopnost podpořených zaměstnanců na trhu práce. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Název projektu: Age management WAY UP s.r.o.
Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009566
Termín ukončení realizace projektu: 30.11.2019

Předmětem projektu je zavedení principů a zásad age managementu dle zjištěných potřeb zaměstnanců s ohledem na strukturu zaměstnanců a vytvoření komplexního přístupu podpory. Projekt je financován Evropskou unií.