Archiv bezpečnostních složek při digitalizaci dokumentů chyboval

Ústav pro studium totalitních režimů dnes zveřejnil odbornou zprávu, která dokládá řadu chyb při digitalizaci dokumentů v ÚSTR a v Archivu bezpečnostních složek. Za chyby jsou dle všeho zodpovědní bývalí ředitelé těchto institucí Pavel Žáček a Ladislav Bukovszky.

Archiválie jsou uloženy v nevyhovujících podmínkách, takže jsou poškozovány nejen v průběhu digitalizace, ale i během skladování. Digitalizované dokumenty není pro jejich objem možné zpracovat. Digitalizace dokumentů v Ústavu pro studium totalitních režimů ani v Archivu bezpečnostních složek není vedena žádnou zřejmou koncepcí. To vše se píše v dnes zveřejněné zprávě komise, která dostala za úkol odborně posoudit způsob nakládání s archiváliemi v ÚSTR a ABS a proces digitalizace těchto archiválií.

?Vycházel jsem z podkladů shromážděných ředitelem Pernesem z počátku května. Vše jsem důkladně prověřil a došel jsem k názoru, že odvolat pana Bukovszkého je nutné,? uvedl ředitel ÚSTR Zdeněk Hazdra, když koncem června odvolal z funkce sobě podřízeného ředitele ABS Ladislava Bukovszkého.

Více na http://www.denikreferendum.cz/clanek/5477-archiv-bezpecnostnich-slozek-pri-digitalizaci-dokumentu-chyboval